Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється згідно договору про постачання електричної енергії споживачу.
Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:
1) об’єкт Споживача підключений до мереж Оператора системи у встановленому законодавством порядку;
2) Постачальник за договором з Оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності Оператора системи;
3) Споживач є стороною діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Споживачу;
4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) Споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи розподілу, до мереж якого приєднаний Споживач;
5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
7) Споживач відповідає критеріям обраної ним комерційної пропозиції.
Ціна на електричну енергію
Згідно Комерційної пропозиції «За вільними цінами» (в редакції з 01.02.2021р.) ціна на електричну енергію (Ці) складається з таких компонентів:

Ці
= ЦРДН х Кі + Т + Цп +
ЦΔ

ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед»;
Кі – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку;
Т – тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений регулятором;
Цп – ціна додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії Споживачу;
ЦΔ – різниця між Ці2 та добутком ЦРДН та Кі за минулий розрахунковий період;
Ці2 – включає усі фактичні витрати Постачальника на закупівлю електричної енергії для Споживача на всіх сегментах ринку електричної енергії (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок та ринок двосторонніх договорів), в тому числі фіксовані та інші платежі для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку, що передбачені законодавством, зокрема Правилами ринку, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та іншими нормативними документами (детальніше у Комерційній пропозиції).
Згідно Комерційної пропозиції «За вільними цінами» (в редакції, що діяла до 31.01.2021р.) ціна на електричну енергію (Ці) складається із таких компонентів:

Ці = ЦРДН х Кі + Т + Цп,

ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії;
Кі – коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку;
Т – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг);
Цп – ціна додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії споживачу (детальніше у Комерційній пропозиції).
Згідно Комерційної пропозиції «Фіксована» (в редакції, що діє з 01.01.2022р.) ціна на електричну енергію становить 4,61677 грн, з ПДВ, в тому числі ПДВ – 0,77113 грн., за 1 кВт·год, та складається з закупівельної ціни електричної енергії на організованих сегментах ринку, яка включає в себе обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, які передбачені Правилами ринку електричної енергії та іншими нормативними документами, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, тариф на послуги з передачі електричної енергії Оператора системи передачі, а також ціну додаткових послуг Постачальника, пов’язаних з постачанням електричної енергії Споживачу.
Ціна на електричну енергію включає в себе складові витрат, які не залежать від Постачальника, зокрема тариф на послуги з передачі електричної енергії та закупівельну ціну електроенергії на організованих сегментах ринку. У разі зміни складових витрат, які не залежать від Постачальника, останній має право змінити ціну на електричну енергію, про що Споживача буде повідомлено через особистий кабінет та/або офіційний веб-сайт Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до початку застосування зміненої ціни на електричну енергію.
Згідно Комерційної пропозиції «За вільними цінами – оплата за фактом – гр.А» (діє з 01.01.2022р.) до ціни (Ці) на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без ПДВ) включаються всі витрати Постачальника, і вона визначається за формулою:

Ці = ЦЗ + Т + Цп,

де: ЦЗ – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та/або на ринку двосторонніх договорів, яка розраховується з урахуванням фактичного графіку погодинного споживання Споживача для площадок комерційного обліку, віднесених у встановленому нормативними документами порядку, що підтверджується оператором системи, до групи «А» (ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД, прилади обліку є інтервальними (погодинними) тощо), грн./кВт*год. Також ЦЗ включає прогнозні витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку;
Т – тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений регулятором (НКРЕКП), грн/кВт*год.;
Цп – ціна додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії Споживачу, що складає 0,07 грн/кВт*год. (детальніше у Комерційній пропозиції).
Динаміка зміни вартості складових ціни на електроенергію

У відповідності до пункту 9.2.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії та умов комерційної пропозиції, КП
«Кривбасводоканал» інформує про оперативні дані середньозваженої ціни (ЦРДН) та коефіцієнту прогнозних витрат (Кі), які застосовуються при здійсненні розрахунків із споживачами групи Б (без погодинного обліку) за розрахунковий період:
Квітень 2023 року ЦРДН = 3,277923 Кі = 1,04
Березень 2023 року ЦРДН = 3,403542 Кі = 1,04
Лютий 2023 року ЦРДН = 3,398873 Кі = 1,04
Січень 2023 року ЦРДН = 3,380736 Кі = 1,04
Грудень 2022 року ЦРДН = 3,529164 Кі = 1,04
Листопад 2022 року ЦРДН = 3,50326 Кі = 1,04
Жовтень 2022 року ЦРДН = 3,099809 Кі = 1,04
Вересень 2022 року ЦРДН = 2,76351 Кі = 1,04
Серпень 2022 року ЦРДН = 2,34854 Кі = 1,04
Липень 2022 року ЦРДН = 2,26154 Кі = 1,04
Червень 2022 року ЦРДН = 2,30691 Кі = 1,04
Травень 2022 року ЦРДН = 2,29810 Кі = 1,04
Квітень 2022 року ЦРДН = 2,15543 Кі = 1,04
Березень 2022 року ЦРДН = 2,63252 Кі = 1,04
Лютий 2022 року ЦРДН = 2,79151 Кі = 1,04
Січень 2022 року ЦРДН = 2,80324 Кі = 1,04
Грудень 2021 року ЦРДН = 3,08200 Кі = 1,04
Листопад 2021 року ЦРДН = 3,10905 Кі = 1,04
Жовтень 2021 року ЦРДН = 2,41949 Кі = 1,04
Вересень 2021 року ЦРДН = 2,26837 Кі = 1,04
Серпень 2021 року ЦРДН = 1,32880 Кі = 1,04
Липень 2021 року ЦРДН = 1,40655 Кі = 1,04
Червень 2021 року ЦРДН= 1,35319 Кі= 1,04
Травень 2021 року ЦРДН= 1,08405 Кі= 1,04
Квітень 2021 року ЦРДН= 1,42004 Кі= 1,04
Березень 2021 року ЦРДН= 1,38686 Кі= 1,04
Лютий 2021 року ЦРДН= 1,62530 Кі= 1,04
Січень 2021 року ЦРДН= 1,46161 Кі= 1,04
Архів за 2020 рік
Січень 2020 року ЦРДН= 1,30000 Кі= 1,01
Лютий 2020 року ЦРДН= 1,15852 Кі= 1,02
Березень 2020 року ЦРДН= 1,34635 Кі= 1,01
Квітень 2020 року ЦРДН= 1,20897 Кі= 1,00
Травень 2020 року ЦРДН= 1,26659 Кі= 1,04
Червень 2020 року ЦРДН= 1,21969 Кі= 1,04
Липень 2020 року ЦРДН= 1,19756 Кі= 1,04
Серпень 2020 року ЦРДН= 1,21024 Кі= 1,03
Вересень 2020 року ЦРДН= 1,46652 Кі= 1,04
Жовтень 2020 року ЦРДН= 1,21650 Кі= 1,04
Листопад 2020 року ЦРДН= 1,37081 Кі= 1,03
Грудень 2020 року ЦРДН= 1,39245 Кі= 1,04

Архів за 2019 рік
Вересень 2019 року ЦРДН= 1,65000 Кі= 1,03
Жовтень 2019 року ЦРДН= 1,55839 Кі= 1,02
Листопад 2019 року ЦРДН= 1,29921 Кі= 1,05
Грудень 2019 року ЦРДН= 1,15866 Кі= 1,00


Відповідно до пункту 9.2.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018, інформуємо щодо зміни ціни на передачу електроенергії, встановленої ПрАТ “НЕК “УКРЕНЕРГО”, як компонента ціни на електричну енергію:
Період Ціна, грн без ПДВ/МВт Постанова НКРЕКП
з липня 2019р. 347,43 № 954 від 07.06.19
з серпня 2019р. 312,14 № 1411 від 12.07.19
з вересня 2019р. 116,54 № 1781 від 30.08.19
з січня 2020р. 155,40 № 2668 від 10.12.19
з серпня 2020р. 240,23 № 1329 від 11.07.20
з грудня 2020р. 312,76 №1998 від 04.11.20
з січня 2021р. 293,93 № 2353 від 09.12.20
з січня 2022р. 345,64 № 2454 від 01.12.21

Порівняння цін на електроенергію в Україні
Порівняння тарифів на послуги з розподілу за регіонами України
Порівняння цін на електроенергію в Україні та інших країнах Європи
Показники якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором
Електропостачальник забезпечує дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, до яких належать:
1) надання даних про споживання електричної енергії у строк 5 робочих днів з дня отримання звернення споживача;
2) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача:
 • у строк 30 днів;
 • у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку;
3) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення;
4) урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператором системи в кінцевому рахунку споживача за електричну енергію (якщо постачання електричної енергії споживачу
здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує електропостачальник) у строк 30 днів з дня отримання повідомлення від оператора системи щодо виплати компенсації;
5) виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі) у строки, визначені договором про постачання електричної енергії та/або ПРРЕЕ;
6) виставлення рахунка електропостачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії.
У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг,
електропостачальник надає споживачу компенсацію в розмірах, наведених у
таблиці 1
(за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених
главою 6 «Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» (далі Порядок).
Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, зазначеного в
підпункті 6
, надається за зверненням споживача електропостачальником у разі виставлення невірного рахунка, що підтверджується документом про перевірку правильності даних, зазначених у ньому.
Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання – грошова сума, що надається споживачу в разі недотримання оператором системи або електропостачальником гарантованих стандартів якості електропостачання шляхом зменшення споживачу вартості послуг у розмірах, установлених
Порядком.
Невірний рахунок – рахунок за електричну енергію, виставлений споживачу електропостачальником (у випадку планових платежів або попередньої оплати – рахунок з остаточним розрахунком), у якому неправильно вказані вартість, ціна/тариф та/або дані про обсяг спожитої електричної енергії, отримані із засобів комерційного обліку електричної енергії споживача від постачальників послуг комерційного обліку (далі – ППКО).
Не вважається невірним рахунок:
 • виставлений за обсягами, визначеними розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання в разі неотримання показів лічильника від споживача у строки, установлені чинним законодавством;
 • виставлений за обсягами, визначеними за результатами контрольного огляду засобу комерційного обліку або дистанційного зчитування лічильника;
 • з невірними даними щодо обсягу спожитої електричної енергії, що передані споживачем, сформований споживачем, зокрема, в «особистому кабінеті» споживача на офіційному вебсайті електропостачальника;
Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником не надається у випадках:
1) недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
2) відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
3) виставлення невірного рахунка з вини ППКО, який не є ОСР (у випадку недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг електропостачальника, визначеного
підпунктом 6
пункту 4.3 глави 4 Порядку);
4) відсутності на момент виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та електропостачальником;
*форс-мажорні обставини – надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору.
Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 4.3 глави 4 Порядку, – з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації).
Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості, визначеного підпунктом 6 пункту 4.3 глави 4 Порядку, надається незалежно від величини суми коригування рахунка.
Таблиця 1. РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника
Підпункт Порядку Гарантований стандарт Розмір компенсації споживачам, грн Періодичність надання
Підпункт 1 пункту 4.3 глави 4 Надання даних про споживання електричної енергії 5 роб. днів 600 одноразово
Підпункт 2 пункту 4.3 глави 4 Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів 30 днів 600 одноразово
розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку 45 днів 600 одноразово
Підпункт 3 пункту 4.3 глави 4 Розгляд звернення споживача щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію 5 роб. днів 600 одноразово
Підпункт 4 пункту 4.3 глави 4 Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператора системи у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію 30 днів 600 одноразово
Підпункт 5 пункту 4.3 глави 4 Виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі) Строк, визначений договором та/або ПРРЕЕ 400 одноразово за зверненням споживача
Підпункт 6 пункту 4.3 глави 4 Виставлення рахунка електро-постачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії 400 одноразово за зверненням споживача
{Таблиця 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1550 від 12.08.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1759 від 23.09.2020}
Більш детально з порядком можна ознайомитися перейшовши за посиланням (Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text
У разі ненадання електропостачальником компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживач має право самостійно звернутися до електропостачальника із заявою за формою, наведеною в
додатку 3
до Порядку. У разі необґрунтованої відмови в наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів.
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів

Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за І квартал 2019 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІI квартал 2019 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІII квартал 2019 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІV квартал 2019 року
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 рікМоніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за І квартал 2020 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІI квартал 2020 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІII квартал 2020 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІV квартал 2020 року
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рікМоніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за І квартал 2021 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІІ квартал 2021 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІII квартал 2021 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за ІV квартал 2021 року
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2021 рік


Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за І квартал 2022 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за IІ квартал 2022 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за IIІ квартал 2022 року
Моніторинг дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за IV квартал 2022 року
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2022 рік
Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії
Згідно Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії» обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – Кодекс).
Послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії.
Послуги комерційного обліку електричної енергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам на платній основі.
Комерційний облік електричної енергії, відібраної/відпущеної електроустановками фізичних осіб – членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних мереж колективного побутового споживача, здійснюється у порядку, визначеному статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем.
Відтак, Кодексом визначено, що зчитування показів лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (далі – ППКО) (у ролі оператора зчитування даних з лічильників (далі – ОЗД)), відповідно до Кодексу та умов Договору про постачання електричної енергії споживачу.
Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку, та на право проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного Акту.
Окрім цього, Споживач зобов’язаний безперешкодно допускати на свою територію та у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли вимірювання електричної енергії, засоби вимірювання тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії.
У разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до сплати документі щодо оплати за постачання електричної енергії споживач подає про це заяву Постачальнику, який надав розрахунковий документ.
Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів.
Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг.
Оплата електропостачальнику вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.
Споживач, який купує електричну енергію в електропостачальника відповідно до умов договору, здійснює оплату за виставленим рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.
У разі перерахування споживачем коштів на інший рахунок електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою у триденний строк з моменту їх отримання або від дня отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача.
Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку сплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, відкритий в уповноваженому банку.
Оплата рахунка електропостачальника має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем. Якщо Споживач не здійснив оплату у строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному Правилами.
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:
 • планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;
 • попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;
 • оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку.
Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору). Згідно умов Комерційної пропозиції, оплата планових обсягів споживання електричної енергії здійснюється шляхом перерахування авансових платежів, самостійно розрахованих Споживачем, за наступними етапами:
– До 1-го числа розрахункового місяця за період споживання з 1–го по 5-є число місяця;
– До 6-го числа розрахункового місяця за період споживання з 6–го по 10-є число місяця;
– До 11-го числа розрахункового місяця за період споживання з 11–го по 15-є число місяця;
– До 16-го числа розрахункового місяця за період споживання з 16–го по 20-є число місяця;
– До 21-го числа розрахункового місяця за період споживання з 21–го по 25-є число місяця;
– До 26-го числа розрахункового місяця за період споживання з 26–го по кінець місяця.
Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться не пізніше 5-го дня (включно) з дня надання кінцевого рахунку. Споживач зобов’язаний надавати звіт до 4-ого числа місяця, наступного за звітним.
Остаточний рахунок за фактично спожиті послуги надається Постачальником протягом одного дня з моменту подання Споживачем звіту. У разі неодержання рахунку, Споживач самостійно оформляє платіжні документи та здійснює оплату на їх підставі у вищезазначені строки.
Послуги з розподілу електричної енергії закуповуються та оплачуються Споживачем самостійно, а їх вартість не включається до ціни електричної енергії і оплачується Споживачем окремо. Послуги з передачі електричної енергії закуповуються та оплачуються Постачальником, а їх вартість включається до ціни електричної енергії і оплачується Споживачем на рахунок Постачальника.
Приклад-роз’яснення рахунку за електричну енергію
Рахунок – приклад
З метою швидкої та якісної ідентифікації отриманих платежів від споживачів, просимо вказувати призначення платежу згідно з наступними вимогами:
«Код ЄДРПОУ платника; електроенергія; номер рахунку, якщо є; період, за який оплачується рахунок; номер договору; дата договору; в т.ч. ПДВ ___ грн.»
Приклад: «03341316; електроенергія; рах.687 від 31.07.19; липень 2019р.; дог.№22 від 13.05.2019; в т.ч. ПДВ 348,13 грн.»
Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії та їх вплив на довкілля

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2
та радіоактивне забруднення)


Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312, КП «Кривбасводоканал» оприлюднює інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної енергії, за попередні роки.№ з/п Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії, % (частка витрат на 1 кВт*год) 2019 2020 2021 2022
1 Вугілля 37,83 26,26 16,28 9,64
2 Природний газ 4,53 17,23 4,53 3,28
3 Ядерне паливо 6,78 7,21 43,36 64,42
4 Гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) 35,61 28,88 16,05 4,62
5 Відновлювані джерела енергії 8,96 10,51 10,95 12,96
6 інші джерела (мазут та ін.) 6,29 9,91 8,83 5,08
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії 2019 2020 2021 2022
1 СО2
викиди (г/кВт*год)
2 Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м-3/ кВт*год)

______________________

*З урахуванням сформованої операторами організованих сегментів ринку інформації щодо частки кожного джерела енергії та впливу на навколишнє природне середовище щодо частки кожного джерела електричної енергії, купленої/проданої на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.
**Інформація може оновлюватися у разі надання додаткових даних операторами організованих сегментів ринку.

Посилання на джерела інформації щодо впливу на навколишнє середовище:

https://ua.energy/
https://www.oree.com.ua/
http://www.atom.gov.ua/ru/
https://www.gpee.com.ua/
https://uhe.gov.ua/
Порядок зміни електропостачальника

Правила роздрібного ринку електричної енергії

Згідно Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312 “Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії” Споживач має право в установленому зазначеними Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником. Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.
Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення. За необхідності та на вимогу споживача (у разі технічної можливості адміністратора комерційного обліку) зміна постачальника здійснюється у строк, що менший за 21 день, зокрема у разі використання електронної програмної платформи ведення реєстрів точок комерційного обліку електропостачальників. У разі якщо у жодної зі сторін немає заперечень щодо даних комерційного обліку, такий перехід здійснюється протягом 1 години робочого дня отримання адміністратором комерційного обліку запиту на зміну постачальника у порядку, визначеному у пункті 6.1.8 Правил роздрібного ринку електричної енергії.
Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.
Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.
Якщо споживач звернувся до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу більше ніж за 21 день до дати запланованої зміни електропостачальника, вказаної споживачем у повідомленні, адміністратор комерційного обліку повинен надіслати новому електропостачальнику повідомлення щодо перенесення початку процедури зміни електропостачальника, яка має розпочатись за 21 день до запланованої дати, про що новий електропостачальник повідомляє споживача протягом 2 робочих днів. У разі незгоди з перенесенням початку процедури зміни електропостачальника споживач надсилає новому електропостачальнику повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника. Новий електропостачальник протягом одного робочого дня надсилає адміністратору комерційного обліку повідомлення про зупинку (анулювання) процедури зміни електропостачальника.
Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:
 • персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
 • контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);
 • ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;
 • найменування чинного електропостачальника;
 • рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;
 • інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;
 • згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу. Новий електропостачальник має протягом трьох робочих днів надіслати запит до адміністратора комерційного обліку щодо зміни електропостачальника. Адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну електропостачальника має сформувати прогнозні обсяги споживання за точкою обліку на заплановану дату зміни електропостачальника та:
 • перевірити інформацію про споживача та його об’єкт (об’єкти);
 • повідомити нового електропостачальника про можливість (відсутність можливості) здійснення зміни електропостачальника;
 • повідомити попереднього електропостачальника споживача про отримання запиту на зміну електропостачальника, дату запланованої зміни електропостачальника та прогнозні обсяги споживання на цю дату.

Постачальник послуг комерційного обліку впродовж 5 календарних днів після отримання запиту від адміністратора комерційного обліку повинен:
 • сформувати прогнозні дані про покази засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника та повідомити їх учасникам роздрібного ринку, задіяним у зміні електропостачальника;
 • запланувати зняття фактичних показів засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника.

У разі підтвердження можливості зміни електропостачальника повідомлення адміністратора комерційного обліку повинні містити:
1) для нового електропостачальника:
– підтвердження дати зміни електропостачальника;
– інформацію про історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди;
2) до попереднього електропостачальника:
– повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;
3) до оператора системи:
– повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;
– прогнозні обсяги споживання електричної енергії за точкою обліку на заплановану дату зміни та прогноз обсягу розподілу електричної енергії на наступний розрахунковий період.


У разі відсутності можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника. Адміністратор комерційного обліку може відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника у таких випадках:
 • відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії обраній комерційній пропозиції електропостачальника), підтвердження якої здійснюється за запитом нового електропостачальника до адміністратора комерційного обліку;
 • відсутності у споживача чинного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи;
 • припинення електроживлення об’єкта (об’єктів) споживача за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку.

У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.
Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника. До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору. Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.
Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.
За 5 робочих днів до дати зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку надсилає повідомлення учасникам роздрібного ринку електричної енергії, безпосередньо задіяним у процедурі зміни постачальника, щодо зміни записів у реєстрах точок комерційного обліку електропостачальників, щодо нового та попереднього електропостачальників у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку. У випадках коли зміна постачальника відбувається у строки менші ніж 5 робочих днів, таке повідомлення надсилається в день отримання від нового постачальника адміністратором комерційного обліку запиту щодо зміни постачальника. Одночасно відповідне повідомлення направляється попередньому електропостачальнику.
У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.
Якщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.
Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників. Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.
Анулювання процедури зміни електропостачальника забезпечує оператор системи шляхом повідомлення адміністратора комерційного обліку про необхідність зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку.
Суб’єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб’єктам та споживачу в установленому порядку.
Порядок подання та розгляд електропостачальником звернень, скарг та претензій щодо надання послуг з постачання електричної енергії, а також повідомлень про загрозу електробезпеці
Інструкція про порядок подання звернень, скарг, претензій, зокрема щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки Процедура розгляду звернень/скарг/претензій Форма подання звернень/скарг/претензій
КП «Кривбасводоканал» здійснює розгляд звернень, скарг, претензій та повідомлень споживачів про загрозу електробезпеці за адресою:
50027, м. Кривий Ріг, вул. Джохара Дудаєва, 6а
тел.: (056) 499-15-75
(067) 659-15-75
(066) 499-15-75

e-mail:
coa@kp-kvk.dp.ua
energy@kp-kvk.dp.ua
Звіт щодо розгляду звернень/скарг/претензій споживачів електропостачальника
Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача
Правила роздрібного ринку електричної енергії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text
Електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.
У разі незадовільного технічного стану електроустановок споживачів, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам, у разі невиконання вимог щодо усунення недоліків в електроустановках уповноважений представник органу виконавчої влади, на якого покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, зобов’язаний видати споживачу припис щодо негайного (протягом години) припинення споживання електричної енергії та направити відповідний припис оператору системи.
Невиконання споживачем або оператором системи припису тягне за собою відповідальність, установлену законодавством України.
Обмеження у споживанні електричної енергії має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів.
У разі відсутності технічної можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів (унаслідок застосування відповідної схеми електропостачання) споживач, електропостачання якого має бути обмежене або припинене, зобов’язаний надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникам оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення.
У разі ненадання доступу для вибіркового відключення оператор системи має перед відключенням основного споживача забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за іншою схемою.
Припинення, повністю або частково, постачання електричної енергії споживачу здійснюється:
1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі:
– відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);
– недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача;
– заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи;
– несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи);
– невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;
– закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи;
– закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої надії» (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником);
– порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі – Правила охорони електричних мереж);
– створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);
2) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:
– заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
– недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.
Попередження про припинення, повністю або частково, постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.
Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).
Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.
Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.
У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.
Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу попередження про припинення електроживлення повідомляє про це електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку. У разі отримання оператором системи від електропостачальника звернення щодо відключення електроустановки споживача оператор системи має повідомити адміністратора комерційного обліку про отримання відповідного звернення протягом дня його отримання.
У разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини потужності понад величину, визначену умовами договору з оператором системи, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку, зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи та інших споживачів, невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується вищенаведених порушень, оператор системи має право без попередження повністю припинити споживачу електроживлення після оформлення у встановленому цими Правилами порядку акта про порушення.
У разі виявлення факту приєднання споживачем струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку оператор системи має право припинити електроживлення лише безоблікового приєднання до електричних мереж. Якщо неможливо усунути безоблікове приєднання під час оформлення акта про порушення, припиненню електроживлення підлягає об’єкт споживача в цілому, про що зазначається в акті.
Про застосовані заходи протягом одного робочого дня повідомляється адміністратор комерційного обліку та електропостачальник споживача. Разом з повідомленням електропостачальнику надається копія акта про порушення.
Електроживлення електроустановок споживача може бути тимчасово припинено оператором системи для проведення планових робіт, пов’язаних з ремонтом устаткування та/або підключенням електроустановок нових споживачів. Про дату, час та тривалість тимчасового припинення постачання електричної енергії оператор системи повідомляє споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та на веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення.
У разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках оператора системи електроживлення електроустановок споживача може бути припинено на час, що не перевищує визначений Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача відповідної категорії. Оператор системи протягом 5 днів після виникнення аварійних ситуацій повинен повідомити споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та/або на веб-сайті оператора системи про причини тимчасового припинення електроживлення.
Повідомлення споживачів та електропостачальників про тимчасове припинення електроживлення електроустановок споживача може здійснюватися через персональні сторінки на веб-сайті оператора системи або електронною поштою, факсимільним зв’язком чи іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу, якщо це передбачено договором з оператором системи.
Після отримання повідомлення про припинення електропостачання споживач зобов’язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі людей та тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.
Електроживлення електроустановки може бути припинено оператором системи за заявою власника цієї електроустановки у зазначений заявником термін (за погодженням з оператором системи) та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником електроустановки) після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з відключення.
Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу.
У разі прийняття електропостачальником рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі з електропостачальником.
У разі наявності у споживача за одним об’єктом двох і більше договорів з двома і більше електропостачальниками припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу має здійснюватися на повний обсяг його споживання, незалежно від того, один чи більше електропостачальників звернулись до оператора системи із заявою про припинення або обмеження постачання споживачу.
Для підприємств житлово-комунального господарства, житлових кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо заходи з припинення або обмеження постачання (розподілу або передачі) електричної енергії здійснюються в першу чергу щодо електроустановок адміністративного, виробничого та службового призначення.
На період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем цих Правил та/або умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами, припинення електропостачання такого споживача, пов’язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється за умови своєчасного надання споживачем до моменту відключення відповідної ухвали суду про прийняття позовної заяви до розгляду. Відкриття провадження у справі після факту відключення споживача є підставою для відновлення електропостачання.
Відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цієї глави, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.
Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.
Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт.
Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення.
Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість.
Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цими Правилами.
Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії
Використання електричної енергії обумовлюється специфічними властивостями електричної енергії як найтехнологічнішого виду енергії. Електрична енергія з достатньо високим рівнем ефективності дозволяє виконувати різноманітні технологічні процеси. Деякі з них взагалі не можуть бути реалізовані з використанням інших видів енергії, окрім електричної.
Електроенергію легко можна перетворити в інші види енергії (теплову, механічну, хімічну тощо), передавати на значні відстані. Вона дозволяє отримати потужні щільності енергетичного потоку. Окрім того, власне рівень виробництва електричної енергії в країні та її споживання галузями економіки значною мірою свідчать як про потенціал країни, так і про рівень ефективності промислового виробництва.
Енергозберігаючий шлях розвитку економіки передбачає значне зниження витрат палива, електроенергії і теплоти на кінцевій стадії їх споживання в розрахунку на одиницю продукції витрат палива, електроенергії і теплоти на кінцевій стадії їх споживання; докорінне вдосконалення видобутку, виробництва, перетворення, транспортування і зберігання енергоресурсів шляхом що зумовлює підвищення коефіцієнту їх використання; вдосконалення структури енергобалансу у напрямку заміщення в ньому дефіцитних і дорогих енергоресурсів дешевшими і доступнішими, а також нетрадиційними джерелами енергії.
Рік у рік на побутові потреби витрачається все більша частка електроенергії, газу, тепла, води; у величезних масштабах росте застосування побутової електрифікованої техніки. Ми замислюємось над економним споживанням електроенергії насамперед тоді, коли отримуємо рахунки на оплату за електроенергію. Тож, щоб зменшити наші платіжки і підвищити енергоефективність. дотримуйтесь цих рекомендацій:
 1. Вимикайте світло, якщо ніхто не знаходиться у приміщенні.
 2. Використовуйте енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин. В Європі вже заборонили виробництво звичної усім нам лампи розжарення. У нас лампочку Ілліча активно витісняють більш економні аналоги – люмінесцентні і світлодіодні. І це не дивно, адже, при потужності у 100 Вт, лампа розжарення світить лише на 15% від тієї енергії, що споживає, а на решту 85% – нагрівається. До того ж служить не дуже довго – лише кілька місяців.
У порівнянні із звичайними лампами розжарення, світлодіодні лампи мають ряд переваг. Наприклад, їх світловіддача приблизно у п’ять разів вища. Тобто світло, яке дає звичайна лампа на 60 ват, можна отримати від люмінесцентної потужністю 12 ват. А це, в свою чергу, скорочує споживання енергії на 80% та суттєво заощаджує кошти на оплату світла.
Строк служби люмінесцентної лампа є набагато довшим, ніж у лампа розжарювання: люмінесцентна лампа здатна безвідмовно працювати до кількох років. Проте існують труднощі із утилізацією таких ламп, так як всередині них знаходяться отруйні пари ртуті. Слід пам’ятати, що їх не можна викидати зі звичайним сміттям.
Оскільки люмінесцентні лампи не треба часто міняти, їх зручно встановлювати в плафони складної конструкції або ті, що знаходяться на високих стелях чи в інших важкодоступних місцях. Такі види ламп можна вкручувати в освітлювальні прилади, виготовлені з будь-яких матеріалів, в тому числі і в ті, що псуються при нагріванні, адже при роботі світлодіодних ламп відсутнє виділення тепла.
Світлодіодні лампи, в свою чергу, вважаються найекологічнішими джерелами світла. Вони не містять ртуті, як люмінесцентні: джерелом світла у них є напівпровідниковий елемент. Для роботи такої лампи необхідна лише десята частка енергії у порівнянні з лампою розжарювання, або половина енергії, споживана люмінесцентними лмпами.
Тривалість їхнього строку служби також вражає, адже світлодіодну лампу можна не змінювати впродовж шести років. Але великим мінусом є висока ціна: вона коливається в діапазоні від вісімдесяти до кількох сотень гривень. Світлодіодні лампи, як і люмінесцентні, не рекомендують часто вмикати і вимикати, оскільки від цього вони швидше псуються. Також їм потрібен деякий час на прогрівання, тому світло вмикається поступово.
Використання світлодіодних ламп виправдане в тих випадках, коли освітлення використовується більш-менш постійно і працює довго (наприклад освітлення приміщень в нічний час).
На думку фахівців, для оселі доцільніше вибрати лампи жовтуватого відтінку, адже воно є більш сприятливим для очей і нервової системи, ніж біле чи блакитне.
Також пам’ятайте, що чиста від пилу лампочка світить на 10-15% яскравіше.
 1. Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. Їх варто встановити у місцях спільного користування (у коридорах, туалетах, на кухні, тощо).
 2. Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».
 3. Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише дозволить заощадити електроенергію, але й захистить пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі.
 4. Не рекомендується залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора. Ви заощадите енергію і вбережете акумулятори від швидкого зносу.
 5. Використовуйте систему опалення «тепла підлога» – вона допомагає зберегти тепло, навіть якщо на підлозі лежить килим.
 6. Герметично закривайте вікна. Це допоможе зберегти до 20% загальних втрат тепла в будинку.
 7. Встановіть вікна з подвійним або потрійним склом і заскліть склопакетами балкони та лоджії. Це дозволить зменшити втрати тепла до 50%.
 8. Встановіть на вікна тепловідбивну плівку: вона пропускає 80% видимого світла, а всередині квартири відбиває близько 90% теплового випромінювання. Це дозволяє зберегти тепло в приміщенні взимку і прохолоду влітку.
 9. Використовуйте жалюзі. Це зменшить витрати тепла від 8 до 15%.
 10. Правильно використовуйте кондиціонер: вмикайте прилад тільки закривши всі вікна та двері.
 11. Пофарбуйте стіни і стелі кімнат у білий колір. Біла стіна відбиває 80% променів. Для порівняння: темно-зелена поверхня відбиває тільки 15% світла, чорна — 9%.
 12. Пофарбуйте в темний колір батареї – вони віддаватимуть на 5-10% тепла більше, ніж світлі. Шар фарби не повинен бути занадто товстим, це негативно позначиться на тепловіддачі.
 13. Встановіть на стіні за радіатором тепловідбивний екран з фольги або подібних матеріалів – так тепло буде направлятися всередину приміщення; встановіть термостатичний вентиль на радіатор, щоб регулювати кількість необхідного тепла.
 14. Вимикайте електричний бойлер, якщо протягом довгого часу ним не користуєтесь. Бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, тому що автоматично включається для підігріву води.
 15. Утепліть дах будинку спеціальними ізоляційними матеріалами. Через погано утеплений дах або горище в приватних будинках будівля втрачає 1/4 тепла. Утепліть стіни і встановіть теплоізоляцію, щоб не обігрівати повітря на вулиці. Через неправильно теплоізольовані стіни будинки втрачають близько 1/3 тепла.
 16. Герметично закривайте двері та облаштуйте тамбур. Це допоможе зберегти до 20% загальних втрат тепла в будинку.
Дотримання цих рекомендацій допоможе Вам зменшити рівень витрат на електроспоживання.
Права споживачів
Права споживача згідно ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії».
Споживач має право:
1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
8) подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
9) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
10) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
11) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.
Нормативна база
 1. Закон України “Про ринок електричної енергії” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
  №312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text)
 2. Договір між членами оптового ринку електричної енергії (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001227-96#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017
  №1469
  “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
  №307 “Про затвердження Правил ринку” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
  №309 “Про затвердження Кодексу системи передачі” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18)
 1. Постанова НКРЕКП
  від 14.03.2018
  №311 “Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
  №310 “Про затвердження Кодексу систем розподілу” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018
  №308 “Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text)
 1. Постанова НКРЕКП від 12.06.2018
  №375
  “Про затвердження порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text)
 1. Закон України “Про звернення громадян” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text)
Корисні посилання
Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: http://www.nerc.gov.ua/
Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі – Міненерго: http://mpe.kmu.gov.ua/
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики – Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд): https://sies.gov.ua/
Оператори системи розподілу:
АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі»: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua;
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»: https://www.dtek-vvm.com.ua/ua;
ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія»: https://cek.dp.ua/;
АТ«Українська залізниця»: https://www.uz.gov.ua/
Оператор системи передачі, який також виконує функції Адміністратора розрахунків та Адміністратора комерційного обліку – НЕК «Укренерго»: https://ua.energy/
ДП “Енергоринок” – підприємство, на яке згідно з Законом України “Про ринок електричної енергії” покладені функції зі здійснення заходів погашення кредиторської та дебіторської заборгованості, що утворилась на Оптовому ринку електричної енергії України –
http://www.er.gov.ua/
Антимонопольний комітет України: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index
Кабінет міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/
Верховна Рада України: https://www.rada.gov.ua/
Контактні дані кол-центрів електропостачальника та операторів системи розподілу

КП «Кривбасводоканал»
Телефонні дзвінки:
(056) 499-15-75
(067) 659-15-75
(066) 499-15-75
Пн-Нд з 8.00 до 20.00
(без перерви на обід)
e-mail:
coa@kp-kvk.dp.ua, energy@kp-kvk.dp.ua
АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі»
Телефон: (056) 790 99 00, +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99 00
Сайт: http://dtek-dnem.com.ua/


ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
Телефон: +38 (0626) 41-24-81, +38 (0629) 40-93-32
Сайт: https://www.dtek-vvm.com.ua/ua

ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія»
Телефон: 0 800 300
015, (056) 736 25 30, (067) 541-30-78, (067) 560-67-90
Сайт: https://cek.dp.ua/

АТ «Українська залізниця»
Телефон: 0-800-503-111
Сайт: https://www.uz.gov.ua/
Перелік основних послуг, що надаються кол-центром електропостачальника
 • Отримання консультацій з питань постачання електричної енергії;
 • Прийом телефонних дзвінків, звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки та їх розгляду.
Графік роботи КП “Кривбасводоканал”
Пн-Чт 08.00 – 17.00
Пт 08.00 – 15.45
Сб, Нд – Вихідні
Обідня перерва 12.00 – 12.45
Відправити повідомлення