Рішення органу управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

Статут КП “Кривбасводоканал”

Звіт про фінансовий стан КП “Кривбасводоканал” на 31 грудня 2015 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) КП “Кривбасводоканал” за 2015 рік

Звіт про фінансовий стан КП “Кривбасводоканал” на 31 грудня 2016 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) КП “Кривбасводоканал” за 2016 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) КП “Кривбасводоканал” за 2017 рік

Звіт про фінансовий стан КП “Кривбасводоканал” на 31 грудня 2017 року

Звіт про фінансовий стан 31 березня 2016

Звіт про фінансовий стан 31 березня 2017

Звіт про фінансовий стан 31 березня 2018

Звіт про фінансові результати І Квартал 2016

Звіт про фінансові результати І Квартал 2017

Звіт про фінансові результати І Квартал 2018

Звіт про фінансові результати І Півріччя 2018

Звіт про фінансовий стан 30 червня 2018

Звіт про фінансовий стан КП “Кривбасводоканал” на 31 грудня 2018 року

Звіт про власний капітал на 31 грудня 2018 року

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності

Звіт з управління за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора


Конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності КП «Кривбасводоканал»

Додаток 1 до конкурсної документації

Додаток 2 до конкурсної документації

Додаток 3 до конкурсної документації

ДОГОВІР


КП «Кривбасводоканал» повідомляє,

що 24 січня 2020 року відбудеться
обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення КП
«Кривбасводоканал» на 2020 рік.

Місце проведення: вул. Єсеніна, 6А.

Початок: 8.00


16.05.2019

Інформація про намір КП «Кривбасводоканал» здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
на 2020 рік

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», КП «Кривбасводоканал» доводить до відома споживачів про наступне:

підприємство на виконання постанови НКРЕКП від 10.03.2016р. №302 в редакції постанови НКРЕКП від 14.03.2019р. №339 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» має намір подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання пропонуються на рівні 14,196 грн./м3 з ПДВ, на централізоване водовідведення – 15,576 грн./м3 з ПДВ.
Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (сільські ради), які купують воду у ліцензіата НКРЕКП, тариф пропонується на рівні 6,168 грн./м3 з ПДВ. Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, які передають стоки у мережі та споруди ліцензіата НКРЕКП, тариф пропонується на рівні 5,244 грн./м3 з ПДВ.

На виконання постанови НКРЕКП від 10.03.2016р. №303 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)» розраховано тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2020рік.

Тарифи пропонуються на рівні 14,640 грн./м3 з ПДВ на послуги з централізованого постачання холодної води, 16,092 грн./м3 з ПДВ на послуги водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Перегляд тарифів пов’язаний з зростанням вартості складових витрат діючих тарифів.

Діючий тариф з централізованого водопостачання та водовідведення було встановлено постановою НКРЕКП №2003 від 21.12.2018р., яка набрала чинності 01.01.2019р. Діючі тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) були встановлені постановою НКРЕКП №2004 від 21.12.2018р., яка набрала чинності 01.01.2019р.

На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:

1. Зросли витрати на оплату праці. Фонд оплати праці, що врахований в розрахунках тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік, визначено, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 102 грн. (з 01.12.2019р.) згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII), «Територіальної угоди між департаментом ЖКГ та будівництва облдержадміністрації, обласною організацією роботодавців ЖКГ Дніпропетровської області і обласною організацією профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2019-2021 рр.», Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР, Кодексу законів про працю України, Колективного договору підприємства на 2019 рік та Штатного розпису підприємства на 2019 рік. Запланована середня заробітна плата на одного працівника по підприємству зросте на 33,5%, а саме з 9 400 грн до 12 547 грн.;

На збільшення витрат з оплати праці по відношенню до аналогічної статті витрат в діючому тарифі суттєво вплинули зміни умов оплати праці визначені в Територіальній угоді між департаментом ЖКГ та будівництва облдержадміністрації, обласною організацією роботодавців ЖКГ Дніпропетровської області і обласною організацією профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2019-2021 рр. , які набрали чинності з 01.01.2019 року.

Так, згідно п 4.2 розділу IV Територіальної угоди, при визначенні тарифної ставки робітника I розряду, з 01.01.2019 року, слід застосовувати 160% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатним осіб (було 140%), а також коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду за підгалузями та видами робіт до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду, який з 01.01.2019 року для працівників, що займаються експлуатацією та обслуговуванням обладнання систем водопостачання та водовідведення складає 1,58 – 1,7 (було 1,5-1,7) (пункт 8 додатку 1 до Територіальної угоди на 2019-2021 роки). Крім того, в розрахунках було використано також прогнозний індекс споживчих цін на 2020 рік, а саме – 6,7 %.;

2. Змінились заплановані витрати на оплату електричної енергії: з централізованого водопостачання зросли на 5 %, з централізованого водовідведення знизились на 36 %. Але відбулося помітне зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги на 14,27%, на 2 класі напруги на 10,55%. При цьому заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії зменшились відносно діючої структури тарифів: на 4,9 млн. кВт або на 8% з централізованого водопостачання та на 29,9млн. кВт або на 39% з централізованого водовідведення

3. Зросли заплановані витрати на послуги з постачання технічної напірної та технічної води до забірних пристроїв Радушанського та Карачунівського водопровідних комплексів на 56,5 млн.грн. або на 173 %.

4. Слід зазначити, що відповідно до пункту 1.10 та 2.9 Порядку формування тарифів до складових тарифів враховано кошти на компенсацію різниці між фактичними витратами з придбання електричної енергії, сплатою податків і зборів, заробітної плати та запланованими відповідними витратами за 2018 рік.

5. В зв’язку з зростанням цін на матеріали, паливо та послуги потреба у відновленні ресурсу застарілих мереж та виробничого обладнання підприємства зросла за рахунок збільшення зношеності.

В поданих розрахунках при визначені цін та тарифів на матеріальні ресурси та послуги було застосовано прогноз індексу цін виробників промислової продукції на 2020р. в розмірі 1,09357. Прогнозний індекс цін виробників промислової продукції визначений за даними постанови КМУ від 11 липня 2018р. № 546 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки за сценарієм 1, за яким його розмір є найменшим. Зазначена норма застосовується відповідно до п.2.1 Постанови НКРЕКП від 10.03.2016р. № 302.
В разі змін витрат, передбачених в поданих розрахунках в період виконання процедури встановлення тарифів НКРЕКП, вказаний розмір тарифів може бути змінений.

Зауваження та пропозиції протягом 10 календарних днів просимо надсилати на адресу: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6а, КП «Кривбасводоканал», або на електронну адресу підприємства kvk.kanc@gmail.com
Відкриті слухання відбудуться 27 травня 2019 року об 8 годині 00 хвилин в актовому залі КП «Кривбасводокнал» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6а.

Заявки для участі у відкритому обговорені приймаються до 26 травня 8 годин 00 хвилин в письмовому або електронному вигляді.

Протокол відкритого обговорення