Інформація про заплановане і фактичне використання  публічних коштів комунального підприємства «Кривбасводоканал», що підлягає оприлюдненню, відповідно ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» (надалі – Закон), оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланнями https://spending.gov.ua/ у строки , передбачені цим Законом:

– інформація, зазначена в п.1 ст.3 Закону – щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу;

– інформація зазначена у п.2 ст. 3 цього Закону оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним.