Роз’яснення до порядку нарахування за додаткові обсяги стічних вод, які
потрапляють в міську систему водовідведення внаслідок випадання атмосферних опадів 

Порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України визначений «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрованими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190,(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №131 від 27.03.2012)/ Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, що мають у власності, господарському віданні або
оперативному управлінні об’єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод.

На відміну від розрахункової формули діючих раніше «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 №65 та втративших свою чинність з 07.07.2008, розрахунковий обсяг випадаючих опадів вже не залежить від конкретного розрахункового року, а є статистичною величиною, що визначається за результатами багаторічних
метеорологічних спостережень, а також за результатами обстеження умов скидання додаткових обсягів стічних вод конкретним підприємством.
Згідно із п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 Правил № 190 середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі – поверхневі стічні води), Ор і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як
при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення,  визначається за формулою

Ор = Од + Ос + Опм , (1)

де Ор – середньорічний об’єм поверхневих стічних вод, куб.м/рік;
Од – середньорічний об’єм дощових вод, куб.м/рік;
Ос – середньорічний об’39;єм снігових вод, куб.м/рік;
Опм – середньорічний об’єм поливально-мийних вод,куб.м/рік.

Середньорічний об’єм дощових вод, Од , визначають за формулою

Од = 10Hд Kд Fд , (2)

де Hд – кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

Kд – загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість
дощових вод (шар або об’єм), що надходить у мережі
водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік),
від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;
Fд – загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з
різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у
додатку 3 до «Правил № 190»:

З урахуванням вимог чинного законодавства, що наведені вище та з метою правильності визначення обсягів до нарахування за додатковий об’єм стічних вод, що надходять до комунальної каналізаційної мережі міста Кривого Рогу,- комунальне підприємство «Кривбасводоканал» звертається до суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, в господарському віданні
яких перебувають об’єкти благоустрою, надати до відділу по роботі з юридичними особами достовірні дані щодо площі ділянки та розташованих на ній будівель.

Додаткові роз’яснення з приводу вказаної інформації можливо отримати за тел. 92-26- 66