20 Тра 2019

Про можливість повторного використання осадів стічних вод

На виконання статті 17 Закону України «Про відходи», заходів Комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 рр., Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 рр., з метою попередження вторинного забруднення довкілля та запобігання посилення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище КП «Кривбасводоканал» здійснює організаційні, науково-технічні та технологічні заходи з метою забезпечення максимальної утилізації відходів виробництва – осадів стічних вод.

Дослідження та попередні розробки, виконані науково-дослідними установами: Криворізьким відділом проблем екології та розробки рудних сховищ НАН України, Криворізьким технічним університетом, ЗАТ «УкрНДІпрогрес», ТОВ «Наука», дозволили зробити висновки щодо поживних властивостей осадів стічних вод (ОСВ) та можливості і доцільності їх використання для біологічної рекультивації порушених гірничодобувною діяльністю земель Кривбасу.

Підставою використання ОСВ є Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, затверджений наказом Мінрегіону від 12.12.18 р. № 341, згідно якого ОСВ, які пройшли необхідні технологічні стадії обробки, можуть використовуватися для удобрювання ґрунтів на підставі дозволу на повторне використання осаду, виданого підприємством централізованого водовідведення, на каналізаційних очисних спорудах якого підготовлено ОСВ для повторного використання, та за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій зазначених в ДСТУ 7369:2013 «Стічні води. Вимого до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання».

В результаті експлуатації 5 комплексів каналізаційних очисних споруд КП «Кривбасводоканал» утворюються ОСВ, які підлягають обробці згідно Технологічного регламенту каналізаційних очисних споруд та системи обробки осадів, Технологічного регламенту виробництва добрив з осадів стічних вод на Центральних очисних спорудах м. Кривий Ріг, розробленого інститутом «Укркомун-НДІпрогрес». Впроваджені технології підготовки ОСВ дозволяють не тільки знезаразити осади, а й забезпечити їх стійкість до загнивання. ОСВ контролюються на всіх етапах підготовки відомчою хіміко-бактеріологічною лабораторією підприємства, що має відповідну галузь атестації.

Станом на сьогоднішній день КП «Кривбасводоканал» забезпечило проведення:

– ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» досліджень з визначення класу небезпеки ОСВ та отримало науковий звіт №22/3265 від 12.09.17 р. з санітарно-епідеміологічної оцінки ОСВ полів компостування, а також позитивні рекомендації щодо поводження з ними.

– Дніпропетровським філіалом Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» визначення поживних властивостей ОСВ (вміст азоту, фосфору, калію) і отримало позитивні результати випробувань зразків за агрохімічними показниками.

Згідно отриманих результатів ОСВ відповідають вимогам ДСТУ 7369:2013 «Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання» по агрохімічним показникам, можуть застосуватися:

– при проведенні рекультиваційних робіт на техногенно порушених ґрунтах після їх технічної рекультивації;

– в технології відновлення засолених та осолонцованих ґрунтів, а також поверхонь порушених земель, що порошать.

Зважаючи на вищевикладене КП «Кривбасводоканал» пропонує підприємствам гірничо-видобувної галузі промисловості розглянути можливість застосування ОСВ каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для біологічної рекультивації порушених земель.