02 Сер 2017

Кривбасводоканал врегульовує договірні відносини

КП “Кривбасводоканал” з метою врегулювання договірних відносин зі споживачами пропонує абонентам ознайомитися з умовами Договору приєднання “Про надання послуг водопостачання та водовідведення”. Для того, щоб отримувати послугу на законних підставах, ви маєте оформити та підписати Заяву про приєднання до Договору та надіслати її на підприємство. Деталі про це прописані у п.2.
Будь-які зауваження та пропозиції стосовно процедури ви можете надіслати протягом 30 днів з дати публікації цього Договору на сайті на адресу: м.Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6а, 50027, КП “Кривбасводоканал”.

 

01.08.2017 року м. Кривий Ріг

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

«Про надання послуг водопостачання та водовідведення»

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» (далі – Виконавець) в особі начальника служби водозбуту Кіслової Світлани Анатоліївни, діючого на підставі Довіреності № 17 від 16.01.2017 року, пунктом 7 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтею 634 Цивільного кодексу України, положеннями Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 року за № 630 пропонує отримувати послуги з водопостачання та водовідведення шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови.

Умови цього Договору розповсюджуються на мешканців приватних та багатоквартирних будинків м. Кривого Рогу, які отримують/мають намір отримувати послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ:

  1. Споживач, який має намір отримувати/отримує послуги з водопостачання та водовідведення протягом 30 днів з моменту офіційної публікації вважається таким, що приєднався до Договору.

  2. Оформлення та підписання Заяви про приєднання до Договору можливо за посиланням: заява приєднання.

  3. Споживач надсилає оформлену та підписану Заяву в сканованому вигляді на електронну пошту Виконавця «dogovir.vodokanal@gmail.com» разом із копіями зазначених у Заяві документів.

  4. Виконавець на вимогу Споживача має видати останньому підписаний та скріплений печаткою Виконавця письмову форму цього Договору.

І. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з постачання холодної води і водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.

ІІ. Тарифи на послуги та їх загальна вартість

2.1 Tарифи на послуги (за 1м3 з ПДВ) станом на 01.08.2017 року становлять:

  1. з централізованого водопостачання 5,136 грн.;

  2. з централізованого водовідведення 5,688 грн.;

  3. з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 5,268 грн.;

  4. з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 5,820 грн.

2.2 Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил № 630.

2.3 У разі отримання права на пільги, Споживач направляє Виконавцю письмову заяву та документи, що його підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

ІІІ. Оплата спожитих послуг

3.1 Розрахунковим період оплати послуг є один календарний місяць.

3.2 Споживач здійснює оплату за послуги централізованого постачання холодної води і водовідведення не пізніше 15 числа наступного за розрахунковим місяцем.

3.3 За наявності засобів обліку води справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається..

3.4 Плата за надані послуги при наявності засобів обліку води здійснюється за їх показниками.

3.5 Плата за послуги централізованого постачання холодної води і водовідведення вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.6 За несвоєчасне внесення плати із Споживача стягується пеня у розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.

ІV. Права та о обов’язки сторін

4.1 Споживач має право на:

  1. отримання вчасно та належної якості послуг у відповідності до нормативних актів та Договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, споживчі властивості;

3) відшкодування збитків його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;

4) зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання.

5) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у строки, встановлені законодавством;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документу, що підтверджує його відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у Порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем – у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;

10) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

11) за умовою письмового погодження з Виконавцем вносити зміни до Договору, що впливають на розмір плати за послуги централізованого постачання холодної води і водовідведення;

12) звільнення від плати за послуги в разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

13) укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно – технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку;

14)періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж.

4.2 Споживач зобов’язаний:

  1. оплачувати послуги в установлений Договором строк;

2) повідомляти Виконавця про осіб, строк проживання яких у квартирі (будинку) перевищив 1 (один) місяць, а також про зміни у стані підсобного господарства, санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, засобів обліку води представників Виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:

4) забезпечити доступ представників Виконавця до засобів обліку води за наявності в них відповідного посвідчення для:

– ліквідації аварій – цілодобово;

– встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

5) дотримуватись вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

6) забезпечувати цілісність засобів обліку води та не втручатись в їх роботу;

7) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги постачання холодної води та водовідведення сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

8) повідомляти у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пільги;

9) своєчасно вживати заходи щодо усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

10) за власний рахунок проводити ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

11) своєчасно проводити підготовку санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

12) у разі виявлення Виконавцем несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку води, відшкодувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту;

13) відшкодувати Виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій;

4.3 Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню в розмірі, встановленому законом та цим договором;

2) вносити за погодженням із Споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього;

3) вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань засобів обліку води відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показників засобів обліку води, звернутись до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

4.4 Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати Споживачу послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) інформувати Споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно – диспетчерської служби;

3) надавати Споживачеві у встановленому законодавством порядку та строки інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

4)контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складанням відповідного акта;

6) узгодити зі Споживачем не пізніше ніж за три робочі дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

7) повідомляти Споживача про планову перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово, не пізніше, ніж за 10 днів її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою Споживача шляхом зняття пломб протягом однієї доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

9) забезпечувати за заявою Споживача прийняття на абонентський облік у тижневий строк засобів обліку води;

10) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;

11) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

12) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї на підставі подання ним письмової заяви та офіційного документу, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

13) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

14) проводити перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних та якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

15) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що винили з його вини;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню Споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;

17) сплачувати Споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;

18) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства і цього договору.

V. Відповідальність сторін

5.1 Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги – шляхом сплати пені;

3) втручання в роботу засобів обліку води;

4) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.

5.2 Виконавець несе відповідальність за:

1) неналежне надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та/або приміщенню Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, – шляхом відшкодування збитків;

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників – шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, «___» відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

3) порушення прав Споживача згідно законодавства;

4) порушення зобов’язань, встановлених законодавством та Договором.

VI. Точки розподілу, в яких здійснюються передача послуг

від Виконавця до Споживача

6.1 Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві є місце підключення відповідної мережі будинку до мереж Виконавця.

VII. Порядок встановлення факту неналежного надання

або ненадання послуг та розв’язання спорів

7.1 У разі неналежного надання або ненадання послуг Виконавцем, Споживач повідомляє про це Виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення Споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник Виконавця зобов’язаний повідомити Споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

7.2 Представник Виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

7.3 Представник Виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з Виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

7.4 У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг Споживач і Виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником Виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.

7.5 За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі – акт-претензія), який підписується Споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для Споживача та Виконавця.

7.6 У разі неприбуття представника Виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

7.7 Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів

Споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

VIII. Форс-мажорні обставини

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами Договору.

ІХ. Строк дії договору

9.1 Цей Договір є безстроковим та набирає чинності з дня отримання Виконавцем Заяви про приєднання до Договору.

9.2. Договір може бути розірвано достроково у разі:

– зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування послугами Виконавця шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;

– переходу права власності (користування) на квартиру/домоволодіння до іншої особи шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;

– невиконання умов договору сторонами.

Х. Інші умови

10.1. Сторони добровільно надають свою згоду на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних (персональних даних уповноважених осіб, представників), отриманих на паперових та електронних носіях (договорах, угодах, довіреностях, копіях паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та інші), та які стали відомі в результаті здійснення правових і ділових відносин в рамках цього Договору з метою здійснення прав або виконання обов’язків, передбачених даним Договором.

10.2. Сторони зобов’язуються додержуватися принципів та правил обробки персональних даних, конфіденційності, забезпечити захист персональних даних при їх обробці та дотримуватись вимог Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» (із змінами і доповненнями).

10.3. Споживач повністю розуміє що вся надана виконавцю інформацію про нього або членів сім’ї, його уповноважених представників, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для його/їх ідентифікації, який погоджується з тим, що такі дані зберігаються у виконавця для реалізації правових відносин між сторонами.

10.4. На виконання вимог Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30.03.2017 року за № 464 інформація згідно Додатку № 6 розміщується в особистому кабінеті Споживача.

10.5. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання цього Договору, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів. Не врегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

10.6. Відповідно до ст. 634 ЦКУ, договір на надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, що укладається Виконавцем із споживачем – фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КРИВБАСВОДОКАНАЛ»

50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6 А

Код ЄДРПОУ 03341316

ІПН 033413104842

Поточний рахунок № UA183057500000026009053518544

в КФ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО  305750

Свідоцтво платника ПДВ № 200105753